چهارمین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار

توضیحات

چهارمین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار

چهارمین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۸ توسط پژوهشگاه فرهنگ و هنر و تحت حمایتسیویلیکا در شهر تهران برگزار می شود.

برگزار کننده: پژوهشگاه فرهنگ و هنر

سایر برگزار کنندگان: تحت حمایت سیویلیکا 
شهر برگزاری: تهران