مهلت ثبت درخواست میهمان برای تابستان 97-96

توضیحات

سامانه هم آوا جهت ثبت درخواست میهمان برای تابستان 97-96 از تاریخ 16/04/97 لغایت 21/04/97 فعال می باشد.

با توجه به کوتاه بودن زمان ترم تابستان مهلت فوق تمدید نمی گردد.