معرفی رشته معماری

توضیحات

دوره کاردانی فنی معماری- معماری شهری

از جمله مسائلی که در حوزه طرح و ساخت در زمینه های کاری عمرانی دارای نقش و اعتبار ویژه ای می باشد مسئله ارتقاء کیفی در نظام بهره وری از فضا در حوزه های عملکرد مختلف می باشد. که انجام این امر با توجه به فرایند کار و فعالیت و زیست در حوزه شهری دارای کیفیات مختلف می باشد که قطع نظر از رویه هایی که در امر آموزش دانشجویانی که در زمینه فراگیری وجوه مختلف زمینه علمی و عملی علوم مرتبط با عمران و ساخت می باشند. بحث رضایت مندی استفاده کنندگان از فضاهای طراحی شده و یا ساخته شده توسط این دانش آموختگان می باشد. چرا که عدم شناخت و درک صحیح از نیازها، سلایق، باورهای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و ...گاهاً باعث بروز اختلالات رفتاری در عرصه حوزه زیست آنان می گردد و بالعکس هر چه شناخت از حوزه های رفتاری استفاده کنندگان در حوزه زیستی با ادراک بهتری انجام پذیرد نیاز سنجی و پاسخگویی به نیاز ها بهتر و بهینه تر تحقق می یابد و به نظر می رسد در صورت برداشتن گام های صحیح در این عرصه بتوان در تربیت نیروی انسانی ماهر با اشراف و آگاهی به مسائل فنی بتواند نقش بسیار مهمی در بهبود، افزایش فرهنگ و دانش فنی جامعه را به همراه داشته باشد.

دوره کاردانی فنی معماری شهری بر پایه شناخت ویژگی ها و خصوصیات عناصر و هویت های اصلی فضای در حوزه شهری تعریف گردیده که علاوه بر اتکا به ساختار های محیطی و جغرافیایی و اقلیمی مناطق مختلف کشور در نهایت به ترتیب افرادی کاردان و ماهر و درک در مسائل مهندسی و آشنایی به آن اقدام نموده و با توجه به مقوله تفاوت نیاز سنجی و پاسخگوی به نیاز ها و آموزش های مرتبط با زمینه های مهندسی ساختمان اعم از معماری، سازه، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی اقدام لازم را به عمل آورده.

آموزش نیروی انسانی ماهر در قالب کاردان فنی معماری در حوزه شهری علاوه بر ایجاد ارتقاء کیفی در امر عمران و آبادی حوزه های شهری و روستایی باعث می شود از ورود عناصر غیر مرتبط و غیر متخصص جلوگیری نموده و با ارتقاء دانش و مهارت های فنی در امر عمران و آبادی در حوزه شهری ضمن ایجاد ظرفیت های جدید و ارتقاء بهروه وری در تامین نیروی انسانی ماهر در زنجیره پرورش انسان های مستعد و خلاق گام های موثری برداشته شود و نسبت به تصحیح مسیر فعلی و کاستی های موجود به نحو شایسته ای گام های موثری برداشته شود.

 

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان:

الف: گزارش نویسی و مستند سازی

ب: ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت (presentation)

پ: انجام کار گروهی

ت: طبقه بندی و پردازش اطلاعات

ث: بهره گیری از رایانه

ج: برقراری ارتباط موثر در محیط کار

چ: سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها

ح: خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی

خ: ایجاد کسب و کار های کوچک و کارآفرینی

د: رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمان

ذ: اجرای الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

ر: تفکر نقادانه و اقتضایی

ز: خلاقیت و نوآوری

 

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان:

  •  طراحی واحدهای مسکونی در مقیاس شهری
  •  طراحی واحد های خدماتی و عمومی در حوزه های شهری

 

مشاغل قابل احراز:

  •  کاردان فنی نظارت بر کارگاه های عمرانی
  •  کاردان فنی شاغل در مشاوران معماری و شهرسازی
  •  کاردان فنی شرکت های پیمانکاری
  •  کاردان فنی در کلیه بخش های فنی (خدمات شهری- عمرانی- شهرسازی و معماری- شهرداریها)
  •  کاردان فنی در حوزه عمرانی در تمام بخش های خصوصی- عمومی- تعاونی
  •  کاردان فنی دارای پروانه اشتغال از نظام مهندسی ( مشاغل ساختمانی بصورت آزاد)
  •  کمک کارشناس ارزیابی (کارشناسان دادگستری- ثبت اسناد- بیمه)

مهندسی فناوری معماری- طراحی و نوسازی بافتهای فرسوده:

 

بافت های فرسوده با اختصاص سهم قابل توجهی از پهنه شهرهای کشور به خود، به

عنوان یکی از دغدغه های مدیریت شهری در سال های اخیر به شمار می رود معضلات خاص این عرصه های زندگی شهری، اعم از مسائل و مشکلات کالبدی، ابعاد و کیفیات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، مشکلات زیست محیطی و زیرساختی و ... سبب گردیده است این بافت ها از گستره حیات شهری خارج گشته و به بخش های مسئله دار شهرها تبدیل شده اند. زدوده شدن خاطرات جمعی مردم از فضاهای شهری بیگانگی فرهنگ و نیاز های واقعی ساکنان با سکونتگاه های ایشان، نبود مبانی جامع نگرانه به الزامات طراحی خانه ها و فضاهای شهری و ... زمینه ساز اضمحلال هویت شهری این بخش ها و از میان رفتن سرزندگی و حس تعلق ساکنان به مکان زندگی شان شده که موضوعی بسیار تامل برانگیز بوده و توجه مدیریت شهری را در باب اتخاذ تصمیمات صحیح و منطقی که با ارتقاء کیفیت ساختمان ها و فضاهای شهری می انجامد، طلب می کند.

در همین زمینه رویکرد پایداری با نگاهی جامه تر به تمامی ابعاد طراحی، می تواند در مداخلات طراحانه در بافت های فرسوده و مسئله دار شهری موضوعیت یافته و الزام تربیت کارشناسانی آشنا به مبانی نظری پایداری و روش های طراحی پایدار را روشن سازد. توسعه ی پایدار به عنوان راه کاری معقول، منضبط و قانون مند، هم ساز با اقلیم، فرهنگ و الگوی معماری ایرانی اسلامی، معماری بافت های فرسوده را سامان می دهد.

 

تعریف و هدف:

با توجه به عنوان این رشته، لازم است تعریف دو مفهوم توسعه پایدار و بافت های فرسوده ارائه شود. با توسعه پایدار با تفکر جهانی اندیشیدن و محلی عمل کردن، در سه زمینه پایداری محیطی، پایداری اقتصادی و پایداری اجتماعی وارد شده و با هدف ارتقاء کیفیت زندگی ساکنان حال و آینده هر مکان به ایراد نظر و ارائه معیار منطبق با نیاز ها و توانای های آن مکان می پردازد.

 

معماری پایه:

پایداری در معماری را می توان از لحاظ موضوعی که به آن می پردازد به دو دسته تقسیم کرد.

پایداری کالبدی: از آن به عنوان پایداری اقلیمی نیز نام برده می شود و به پایدار سازی کالبد بنا و بهینه سازی مصرف مصالح انرژی در آن می پردازد.

پایداری غیر کالبدی: از آن به عنوان پایداری اجتماعی یاد می شود که موضوعات مربوط با ارتقای کیفی و پایدار سازی جریان زندگی در درون کالبد معماری را مورد بحث قرار می دهد.

 

پایداری در معماری جنبه های گوناگونی درد و در حوزه های زیر قابل بسط و تعریف است.

ابعاد محیط زیستی

ابعاد اجتماعی- فرهنگی

ابعاد اقتصادی

ابعاد کالبدی

 

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان:

الف: تجزیه و تحلیل رخداد ها و ارئه راه حل بهینه

ب: برنامه ریزی انجام کارو هدایت کار گروهی

پ: مدیریت و آموزش افراد تحت سرپرستی و انتقال اطلاعات فنی

ت: بهبود و مستندسازی فرآیند های انجام کار و ارئه گزارش نتایج فعالیت ها

ث: کارآفرینی، خلق و راه اندازی عرصه های جدید کسب و کار

ج: برقراری ارتبط موثر در محیط کار

چ: برنامه ریزی به منظور رعایت اخلاق حرفه ای

خ: تصمیم سازی و تصمیم گیری بخردانه

د: تفر نقادانه و اقتضایی

ذ: خلاقیت و نوآوری

 

قابلیت ها و توانمدی های فنی فارغ التحصیلان:

الف: توانایی شناخت بافت های فرسوده شهری

ب: توانایی آسیب شناسی کالبدی بافت های فرسوده شهری

ت: شناخت طرح های بالا دستی و ضوابط مرتبط و ارئه طرح بر اساس آنها

ث: توانایی منطبق کردن دیدگاه های مرتبط با مسائل شهری و شهرسازی در طراحی معماری

ج: توانای ارائه طرحمعماری برای بافت فرسوده با در نظر گرفتن جمیع جوانب توسعه پایدار(مسائل مربوط به سازه، مصالح، مدیریت و بازیافت پسماند، بهینه سازی مصرف انرژی، هویتمندی تمامی عناصر سکونت گاه، بستر فرهنگی و ...

 

مشاغل قابل احراز:

کارشناس دفاتر فنی سازمان نوسازی و به سازی.

طراح و کارشناس دفاتر مهندسین مشاور

کارشناس امور فنی و اجرائی بخش عمرانی سازمان های مربوط(شامل وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها، سازمان های نو سازی و به سازی بافت های فرسوده، سازمان تحقیقات مسکن، سازمان میراث فرهنگی و ...)

کارشناس معاونت سازمان نوسازی وبه سازی