معرفی رشته حسابداری

توضیحات

کاردانی حرفه ای حسابداری واحدهای تولیدی و صنعتی:

از ابعاد بسیار مهم موسسات دولتی، بخش انتفاعی و غیر انتفاعی و بنگاه های اقتصادی در فعالیت های خدماتی، بازرگانی و تولیدی، بعد اقتصادی و مالی آنها قلمداد می شود که امروزه صاحبان سرمایه و مدیران اجرایی به منظور حداکثر بهره برداری از منابع موجود نیازمند افراد تحصیل کرده در رشته های مرتبط با حسابداری در گرایش های مختلف می باشند که بتوانند بعد اقتصادی و مالی موسسات را هدایت نموده و پاسخگوی منطقی برای استفاده کنندگان از اطلاعات مالی باشند. جهت تقویت این بعد اصولی، تدوین راهکار مناسب برای تربیت نیروی انسانی با اطلاعات لازم و کافی و علمی و تخصصی در امور مالی و حسابداری مورد نیاز است.

تعریف و هدف:

هدف از برگزاری این دوره تربیت افرادی است که ضمن آشنایی با دروس نظری، با سیستم های مالی و حسابداری بنگاه های اقتصادی(خدماتی، بازرگانی و تولیدی) و موسات دولتی و غیرانتفاعی آشنا شوند همچنین توانایی لازم در تصمیم گیری های صحیح و دقیق بر مبنای اطلاعات علمی و قابل اعتماد در بهینه سازی سیستم های گردش کار دستگاه مربوط را داشته و در انجام وظایف تعریف شده و همکاری موثر با کارشناسان مرتبط با این فن در مسائل برنامه ریزی و بازرگانی و پیش بینی های مالی و اقتصادی شرکت ها و موسسات دولتی ایفای نقش نمایند.

ضرورت و اهمیت:

در یک بررسی کلی، کمبود نیروی انسانی متخصص در این بخش کاملا مشهود می باشد و عدم اطلاعات لازم و کافی کارکنان مالی و حسابداری و از طرفی تغییرات سریع در جوامع امروزی و نگرش های جدید به اقتصاد و تجارت، حسابداری و علوم مالی را که زبان گویای امور تجاری می باشد بسیار پیچیده کرده است، لذا تدوین این برنامه برای رفع این مشکل یک ضرورت انکارناپذیر است.

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان:

الف: گزارش نویسی و مستند سازی

ب: ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت (presentation)

پ: انجام کار گروهی

ت: طبقه بندی و پردازش اطلاعات

ث: بهره گیری از رایانه

ج: برقراری ارتباط موثر در محیط کار

چ: سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها

ح: خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی

خ: ایجاد کسب و کار های کوچک و کارآفرینی

د: رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمان

ذ: اجرای الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

ر: تفکر نقادانه و اقتضایی

ز: خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و مهارت های حرفه ای فارغ التحصیلان:

فارغ التحصیلان این دوره دارای قابلیت ها و توانایی هایی به شرح زیر می باشد:

 • بکارگیری اصول حسابداری و توانایی انجام عملیات اولیه حسابداری و اصول علم اقتصاد
 • شناخت با حسابداری مالی، شامل حسابداری شرکت ها و خدمات عمومی
 • شناخت کدهای اصی و فرعی سیستم حسابداری صنعتی
 • آشنایی با حسابداری مقدماتی، حسابداری صنعتی مقدماتی و سیستم های مالی حسابداری
 • شناخت اصول و سیستم های حسابداری صنعتی
 • انجام محاسبات قیمت تمام شده کالاها و محصولات و خدمات

مشاغل قابل احراز:

 • کمک کارشناس حسابداری
 • کاردان مسول دایره حسابداری
 • کاردان مسول هزینه ها و وصول درآمدها
 • کمک حسابدار صنعتی
 • کمک کارشناس محاسبه بهای تمام شده

کارشناسی حرفه ای حسابداری صنعتی:

انجام دادن یک عمل و حتی برخورداری از یک عمل مستلزم تصمیم گیری و لازمه تصمیم گیری ،آگاهی است. برای آگاها باید اطلاعات موجود درباره موضوع تصمیم را گردآوری و اطلاعات موثر در تصمیم گیری را انتخاب نمود و بر اساس این اطلاعات،تصمیمات مختلفی را که می توان نسبت به یک موضوع گرفت تعیین و آثار و نتایج هر یک را ارزیابی کرد. در این صورت، تصمیم که در نهایت گرفته میشود آگاهانه و معقول خواهد بود. عمده ترین نوع اطلاعات موثر در اغلب تصمیمات،اطلاعات مالی است. از این رو موسسه ای در هر اندازه و با هر شکل حقوقی و هر نوع سازماندهی باید سیستمی را بکار گیرد که اطلاعات مالی قابل اعتماد و موثر در تصمیم را به موقع فراهم آورد و در اختیار تصمیم گیرندگان مختلف بگذارد.

تعریف و هدف:

حسابداری یک سیستم است که در آن فرآیند جمع آوری، طبقه بندی، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارشهای مالی و صورتهای حسابداری در شکل ها و مدلهای خاص انجام می گیرد. تا افراد ذینفع درون سازمانی مثل مدیران سازمان و یا برون سازمانی مثل بانک ها، مجمع عمومی سازمان مورد نظر و یا مقامات مالیاتی بتواننداز این اطلاعات استفاده کنند. حسابداری به عنوان یک نظام پردازش اطلاعات، داده های خام مالی را دریافت نموده، آن را به نظم در می آورد، که هدف از توین این رشته و گرایشها، آموزش و پرورش افرادی است که بتوانند در موسسات بازرگانی، خدماتی، تولیدی و غیرانتفاعی این مهم را به سرانجام برسانند.

ضرورت و اهمیت:

حسابداری به منظور جوابگویی به نیازهای انسان به وجود آمده است. به همین دلیل با بازگشت زمان و به موازات گسترش فعالیت های اقتصادی و افزایش پیچیدگی آن، هدفها و وشهای حسابداری برای جوابگویی به نیازهای اطلاعاتی ،توسعه یافته است. از سوی دیگر انجام سرمایه گذاری یکی از موارد ضروری و اساسی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشور است و  سرمایه گذاران نیز از بعد عرضه سرمایه، تا حد امکان سعی دارند منابع مالی خود را به سویی سوق دهند که کمترین ریسک و بیشترین بازده را داشته باشد. این در حالی است که یکی از مبانی اساسی برای محاسبه ریسک بازار شرکت ها، استفاده از اطلاعات تولید شده توسط سیستم حسابداری است.

قابلیت ها و مهارت های مشترک دانش آموختگان:

الف- تجزیه و تحلیل رخدادها و ارائه راه حل بهینه

ب- برنامه ریزی انجام کار و هدایت کار گروهی

پ- مدیریت و آموزش افراد تحت سرپرستی و انتقال اطلاعات فنی

ت- بهبود و مستندسازی فرایندهای انجام کار و ارائه گزارش نتیجه فعالیت ها

ث- کارآفرینی، خلق و راه اندازی عرضه های جدید کسب و کار

ج- برقراری اتباط موثر در محیط کار

ح- برنامه ریزی به منظور رعایت الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست(HSE)

خ- تصمیم سازی و تصمیم گیری بخردانه

د- تفکر نقادانه و اقتضایی

ذ-  خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندیهای حرفه ای فارغ التحصیلان:

فارغ التحصیلان این دوره دارای قابلیت ها و توانائی هایی به شرح زیر می باشند

 • بکارگیری اصول و استانداردهای حسابداری و توایی های انجام عملیات حسابداری مرتبط
 • طراحی و اجرا و پیاده سازی سیستمهای حسابداری
 • شناخت حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده و حسابرسی پیشرفته و سیستم هی حسابداری
 • شناخت اصول و سیستم های حسابداری صنعتی
 • شناخت نحوه محاسبات قیمت تمام شده کالاها و محصولات و خدمات

مشاغل قابل احراز:

 • کارشناس حسابداری
 • کارشناس مسئول دایره حسابداری
 • کارشناس مسئول هزینه ها و وصول درآمدها
 • کارشناس حسابدار صنعتی
 • کارشناس محاسبه بهای تمام شده کالا و خدمات
 • کارشناس بهره وری
 • رئیس حسابداری صنعتی واحدهای تولیدی