دومین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی نوین

توضیحات

دومین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی نوین

دومین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مهندسی عمران، معماری و  شهرسازی نوین در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۸ توسط پژوهشگاه فرهنگ و هنر و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار می شود.

 

محورهای کنفرانس

1. مهندسی عمران و توسعه پایدار

2. مهندسی سازه، زلزله و بهسازی لرزه ای

3. مهندسی معماری و توسعه پایدار

4. مهندسی ترافیک، حمل و نقل و زیرساخت های شهری

5. برنامه ریزی، مدیریت و طراحی شهری

6. مهندسی شهرسازی و توسعه شهری پایدار

7. معماری و گرافیک

8. مهندسی محیط زیست و محیط زیست شهری

9. منظر شهری پایدار و توسعه

10. فرهنگ، جامعه شناسی و روانشناسی شهری

11. نانو تکنولوژی و توسعه پایدار

12. مرمت بافت ها و آثار تاریخی

13. مهندسی مکانیک و تاسیسات

14. مدیریت ریسک و بحران و راه کارهای ایجاد مدیریت جامع بحران

15. زیرساخت های شهری

 

 

برگزار کننده: پژوهشگاه فرهنگ و هنر

سایر برگزار کنندگان: تحت حمایت سیویلیکا 
شهر برگزاری: تهران