اولین کنفرانس پدافند کالبدی با محوریت عمران، معماری و شهرسازی-

توضیحات

اولین کنفرانس پدافند کالبدی با محوریت عمران، معماری و شهرسازی

تاریخ شروع: 15 آبان ماه 97

تاریخ پایان: 15 آبان ماه 97

مکان برگزاری: تبریز-دانشگاه تبریز

برگزار کننده: پدافند غیر عامل استانداری آذربایجان شرقی