ارتباط با ما

توضیحات

آدرس: خراسان شمالی-شیروان-خیابان اترک غربی-مرکز آموزش علمی کاربردی شیروان

تلفن: ۰۵۸۳۶۲۲۸۵۶۰-۲

دورنگار:۰۵۸۳-۶۲۳۶۱۶۱

نمابر:edu.uast.shirvan@gmail.com

صندوق پستی:۳۶۶۱۵-۱۹۷

تلگرام:uast_sh_students@

اینستاگرام:uastshirvan.ac